Podmienky doručenia zásielok dronom

Objednávateľ súhlasí, že doručenie zásielky dronom môže trvať dlhšie ako bežné doručenie (poštou, osobný odber) a to kvôli nevhodným poveternostným podmienkam, atď.

Doručovanie zásielok je vykonávané jedným a tým istým dronom s konkrétnym sériovým číslom. Doručovanie zásielky je prevedené cez závesné, ľahko odopínacie zariadenie.

Objednávateľ sa musí s prevádzkovateľom eshopu dohodnúť na presnom termíne a lokalite doručenia.

Prevádzkovateľ eshopu si vyhradzuje právo ponechať si krátky záznam z preberania objednávky.

Objednávateľ si musí s prevádzkovateľom eshopu pred doručením zásielky dohodnúť jasný signál, kedy bude vizuálne pripravený prevziať objednávku.

Prevádzkovateľ eshopu si vyhradzuje zmeniť termín doručenia v prípade nevhodných poveternostných podmienok, alebo takých podmienok, ktoré by sťažili, či znemožnili bezpečné prevzatie zásielky.

Doručovacia vzdialenosť nesmie byť väčšia ako 3km. V zastavaných a husto osídlených oblastiach s výškovými budovami nie je možné preberať objednávku.