Podmienky doručenia zásielok dronom

ver 1.04 (16.10.2020)

  • Objednávateľ súhlasí, že doručenie zásielky dronom môže trvať dlhšie ako bežné doručenie (poštou, osobný odber) a to kvôli nevhodným poveternostným podmienkam, atď.
  • Doručovanie zásielok je vykonávané jedným a tým istým dronom s konkrétnym sériovým číslom. Doručovanie zásielky je prevedené cez závesné, ľahko odopínacie zariadenie.
  • Lanko na závesnom zariadení je zreteľne viditelné, odopínacie zariadenie ja ľahko odopínatelné.
  • Objednávateľ sa musí s prevádzkovateľom eshopu vopred dohodnúť na presnom termíne a lokalite doručenia.
  • Hmotnosť doručovacej zásielky nesmie presiahnuť 600g (830*).
  • Prevádzkovateľ eshopu si vyhradzuje právo ponechať si krátky video záznam z preberania objednávky.
  • Objednávateľ si musí s prevádzkovateľom eshopu pred doručením zásielky dohodnúť jasný signál, ktorým dá najavo, že je pripravený prevziať objednávku.
  • Po prevzatí objednávky si musí objednávateľ s prevádzkovateľom eshopu dohodnúť jasný signál, že je zásielka prebratá.
  • Prevádzkovateľ eshopu si vyhradzuje zmeniť termín doručenia v prípade nevhodných poveternostných podmienok, alebo takých podmienok, ktoré by sťažili, či znemožnili bezpečné prevzatie zásielky.
  • Doručovacia vzdialenosť nesmie byť väčšia ako 2km. V zastavaných a husto osídlených oblastiach s výškovými budovami nie je možné preberať objednávku.