Info

ahoj@starymartin.sk

Informácie o stave objednávok, zmene v objednávkach a reklamáciách. Dostupný 24/7.

+421 949 816 253

Informácie o stave objednávok, zmene v objednávkach a reklamáciách. Dostupný 24/7.

Kontaktná osoba:
Meno: Viktor Čech

Prevádzkovateľ: Starý Martin Shop
Bjőrnsonova 4807/5
036 01 Martin
Slovenská republika

Registračné údaje:

IČO: 50190849

Bankové spojenie:

IBAN: SK08 8360 5207 0042 0000 6034
SWIFT: BREXSKBX
BANKA: BRE Bank SA, pobočka zahraničnej banky mBank v Slovenskej republike,
Rajská 15/A, P.O. Box 372, 814 99 Bratislava

Orgán dozoru a dohľadu:

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Hlavná 2
010 09 Žilina